Search

Delegacija Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije Bosne i Hercegovine sa ministrom Bukvarevićem

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida Doc. dr. Salko Bukvarević primio je dana 13.05.2015. godine gospodina Almina Škrijelja, predsjednika Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije i gospođu Bahriju Kitušu , zamjenicu predsjednika Upravnog odbora. Tokom sastanka razgovaralo se o oblicima poboljšanja saradnje resornog ministarstva i Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar Bukvarević je u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva posebno istakao da je prilikom isplata iz Budžeta prioritet isplaćivanje naknada za porodice šehida i poginulih boraca. Također je naglasio da će se prilikom izmjena i dopuna Zakona o pravima boračke populacije prioritet dati na poboljšanje položaja porodica šehida i poginulih boraca.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti