Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku rezervnih dijelova i servisiranje računarske opreme,fotokopir aparata i telefonskih aparata

Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za javnu nabavku rezervnih dijelova i srevisiranje računarske opreme,fotokopir aparata i telefonskih aparata

Continue Reading Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku rezervnih dijelova i servisiranje računarske opreme,fotokopir aparata i telefonskih aparata