Vlada FBiH odobrila 2,2 miliona KM za troškove sahrana i dženaza pripadnika boračkih populacija

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata sa kriterijima raspodjele po osnovu “Transfera za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika boračkih populacija“ za 2024. godinu u iznosu od 2.200.000 KM. Sredstva će se odobravati u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova […]

Potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata danas upriličilo potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, između ministarstva i dvanaest lica na stručnom osposobljavanju sa završenom visokom stručnom spremom. Ugovor sa uspješnim kandidatima potpisao je ministar Nedžad Lokmić. Kroz dvanaest mjeseci, koliko […]

Posjeta predsjednika Udruženja Ilmijje ministru Lokmiću

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić primio je predsjednika Udruženja ilmijje Islamske zajednice u BiH Nesiba ef. Hadžića. Tokom sastanka predsjednik Hadžić se zahvalio ministru Lokmiću na ostvarenoj podršci koju je resorno ministarstvo pružilo Udruženju ilmijje u ranijem periodu, i  predstavio aktuelne projekte na kojima radi Udruženje ilmijje. Federalno resorno […]