Transferi boračkoj kategoriji veći od četiri miliona KM

Vlada Federacije BiH je danas na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela odluke kojima su usvojena dva programa utroška sredstava namijenjenih boračkoj kategoriji u ukupnom iznosu od 4.080.000 KM planiranih u Budžetu FBiH za 2024. godinu. Sredstva su namijenjena za pomoć u liječenju boraca i podršku neprofitnim organizacijama. Prvim Programom […]

Ministar Lokmić održao radni sastanak sa Krešimirom Tabakom direktorom Uprave za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu razgovarao sa Krešimirom Tabakom direktorom Uprave za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ. Na sastanku se razgovaralo o položaju branilačke populacije, kao i problemima sa kojima se susreće ista, a koji su u […]

Premijer Nikšić i ministar Lokmić s predstavnicima boraca i logoraša regije Prijedor

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić razgovarali su danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu sa predsjednikom Udruženja veterana regije Prijedor Dževadom Smajićem. Sastanku su prisustvovali i predsjednik Skupštine ovog udruženja Hasan Rasavac, te predsjednik Udruženja logoraša Kozarac Jusuf Arifagić i […]

Nedžad Lokmić sastao se sa predstavnicima Udruženja penzionera vojnih osiguranika u FBiH i Saveza Udruženja vojnih penzionera u FBiH

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić sastao se danas, u sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrameno-oslobodilačkog rata sa predstavnicima Udruženja penzionera vojnih osiguranika u FBiH i Saveza Udruženja vojnih penzionera u FBiH. Na sastanku je razgovarano o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova […]