Search

Bukvarević: Rebalansom Budžeta FBiH obezbijeđena sredstva za isplatu svih pojedinačnih boračkih naknada bez umanjenja

Bukvarević: Rebalansom Budžeta FBiH obezbijeđena sredstva za isplatu svih pojedinačnih boračkih naknada bez umanjenja

Sarajevo, 17.04.2020. godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević pojasnio na koji način će određene pozicije unutar Ministarstva biti umanjene te da invalidnine i mjesečne naknade borcima neće biti umanjene.

Nakon što je rebalansom Budžeta FBiH došlo do preraspodjele određenih pozicija unutar svih ministarstava ministar Bukvarević je kazao da su uštede učinjene i unutar ovog Ministarstva ali na transferima koji se tiču putnih i materijalnih troškova i drugih pozicija, ne dovodeći u pitanje isplatu boračkih naknada, transfer za liječenje branilaca i transfer za sufinansiranje troškova dženaza, kao i nabavku automobila za ratne vojne invalide 100 % prve grupe.

To znači da će isplata svih naknada za više od 102.000 boračkih porodica ostati na dosadašnjem nivou, onako kako je isplaćeno za mjesec mart 2020. godine. Ministar je pojasnio da će sve druge pozicije unutar Ministarstva biti umanjene od 30 do 70 %. Također, pojasnio je i da su obezbijeđena sredstva za nove korisnike egzistencijalne naknade kojih je trenutno više od 14.000 na isplati a u proceduri do kraja godine se očekuje oko 18.000. Za sve njih, ukoliko ostvare ovo pravo, sredstva nisu upitna.

Iako su transferi za sufinansiranje rada udruženja, obilježavanje značajnih datuma i izgradnje spomen-obilježja umanjeni određeni dio će ipak biti dodijeljen putem javnih poziva koji će biti raspisani nakon što se provedu sve potrebne procedure.

Ministar je još jednom nalaglasio opredijeljenost Vlade FBiH i Ministarstva da ova kategorija naših sugrađana mora biti zaštićena od krize koja nas je sve zadesila, i da svi moramo učiniti napore da njihove naknade ne budu dovedene u pitanje.

Zahvalio je na podršci i razumijevanju Vladi FBiH te pozvao sve pripadnike boračke populacije da se nastave pridržavati svih mjera koje su donesene.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti