Search

Federalni ministar za pitanja boraca primio delegaciju Udruženja generala BiH

Federalni ministar za pitanja boraca primio delegaciju Udruženja generala BiH

Sarajevo, 13.12.2018.:U sjedištu Federalnog ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata danas je održan sastanak ministra doc.dr. Salke Bukvarevića sa delegacijom Udruženja generala BiH.

Delegacija Udruženja generala BiH je, između ostalog, posebno istakla da je u ovom trenutku Tužilaštvo BiH pokrenulo više hapšenja i privođenja komandanata korpusa Armije RBiH kao i protiv drugih branilaca BiH, pripadnika Armije RBiH koja je bila jedina legalna vojska međunarodno priznate države, nego protiv pripadnika vojski koje su vršile agresiju.

Federalni ministar je kazao kako je ovo Ministarstvo opredijeljeno za pomoć svim braniocima BiH te da u okviru zakonskih mogućnosti izdvaja i određena finansijska sredstva za ovu namjenu kroz finansiranje Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije.

Sa današnjeg sastanka poslani su zaključci da se rad Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije snažno podržava i da je u narednom periodu potrebno intenzivirati iznalaženje svih finansijskih i materijalno-tehničkih mogućnosti za jačanje Fondacije, kako bi se na taj način obezbijedila značajnija podrška braniocima Armije RBiH u sudskim procesima.

S tim u vezi pozivaju se premijeri kantona, gradonačelnici i općinski načelnici da su skladu sa svojim mogućnostima pruže finansijsku i drugu pomoć ovoj Fondaciji, kako bi iskazali solidarnost sa braniocima u dugotrajnim i skupim procesima dokazivanja nevinosti i odbrane časnog djelovanja Armije RBiH.

Također, iskazana je i podrška inicijativi člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića za formiranje centra za istinu i pravdu, čiji će rad biti usmjeren na prikupljanje dokaza, dokumentiranje zločina, otkrivanje počinilaca i njihovo prijavljivanje nadležnim tužilaštvima, a sve u cilju procesuiranja pripadnika agresorskih snaga koji su počinili ratne zločine.

 

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti