Search

Federalno boračko ministarstvo u saradnji sa kantonima i udruženjima boračke populacije nastavlja rad na izradi Zakona o pravima demobilisanih boraca

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević održao je  danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, radni sastanak sa svim  kantonalnim ministrima za boračka pitanja i brojnim predstavnicima boračkih organizacija o radnom tekstu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Na sastanku su razmatrane primjedbe i zahtjevi na ovaj zakon čiji je cilj ujednačavanje prava branilaca u cijeloj Federaciji BiH.

Radna grupa koju je imenovao  resorni federalni ministar  sačinjena je od predstavnika Saveza demobilisanih boraca, Udruge razvojačenih branitelja Hrvatskog vijeća obrane (HVO) te predstavnika resornog federalnog ministarstva.

Kako su predstavnici radne grupe, Samir Sulejmanović i Nikica Tomić, naveli u uvodnom izlaganju Zakon precizira 16 novih prava boraca i ne umanjuje dosad stečena prava ove populacije, a predviđene su i kaznene odredbe za uskraćivanje prava i sve to kako bi se vratilo dostojanstvo demobilisanim borcima i njihovim porodicama.

Novim zakonskim rješenjem predviđeno je  regulisanje  pitanja zdravstvene zaštite, prava na osnovno osiguranje u visini od 25 posto od prosječne plate u FBiH i to za borce koji nemaju osnovnih sredstava za izdržavanje, za borce od 60 godina, žene demobiliziranih boraca od 55 godina i supruge umrlih boraca s 50 godina starosti.

Tokom sastanka kantonalni ministri su, svaki pojedinačno, iznijeli podatke o izdvajanjima kantona kroz Zakon o dopunskim pravima gdje se u svakom kantonu najmanje jedna trećina sredstava kantonalnih boračkih ministarstava izdavaja za demobilisane borce. Složili su se u ocjeni da radni materijal Zakona predviđa dodatna opterećenja za budžete kantona i da treba prvo sagledati i analizirati dosadašnja izdvajanja, te tačno odrediti koliko koštaju i kako obezbjediti sredstva za nova prava, a sve u cilju da se ne bi urušio sistem obezbjeđenja postojećih prava boračke populacije koja se konzumiraju kroz budžete kantona.

Na sastanku su u ime koordinacije boračkih udruženja HVO i ARBiH (dobitnici najviših ratnih priznanja, Savez ratnih vojnih invalida, Organizacije porodica šehida i poginulih boraca i Savez demobilisanih boraca) govorili Jasna Zlomislić i Šerif Patković. Iznoseći stavove više od tristo hiljada članova koje predstavljaju naglasili su da je dosadašnji tok izrade radnog materijala, rasprave o tom materijalu po kantonima, na sastancima u sjedištu ministarstva najdemokratskiji vid donošenja zakona kroz institucije sistema. Naglasili su da članstvo, niti rukovodstva boračkih udruženja koje predstavljaju neće prisustvovati, niti se odazvati pozivu da dođu na protestna okupljanja.

I predstavnik JOB Unije veterana Federacije BiH, Ismet Imamović je podržao napore koji se ulažu da se u otvorenoj, demokratskoj raspravi dođe do najboljeg zakonskog rješenja koje će biti odraz potreba demobilisanih boraca i mogućnosti  kantona i Federacije da udovolje tim potrebama, naglasio je da je Federalni JOB protiv protesta kao načina rješavanja određenih problema.

Predstavnik JOB-a Srednjobosanskog kantona, Hasib Jusufspahić kazao je da ova organizacija traži borački dodatak za nezaposlene demobilisane borce, ratne vojne invalide ispod 60 posto invaliditeta i za članove porodica borca koji su umrli od 1996. godine do danas, ističući da “Vlada Federacije galantno može obezbjediti 200 miliona KM koliko je potrebno za borački dodatak”.Podržao je održavanje najavljenih protesta, ističuči da trebaju biti mirni i dostojanstveni.

Ministar Bukvarević je ukazao na činjenicu da zahtjev za boračkim dodatkom košta oko 200 miliona KM, što nijedna vlada ne bi mogla ispuniti, te je podvukao da neće davati obećanja za nešto za što neće biti pokrića u federalnom budžetu.

Federalni ministar pozvao je da se dijalogom riješe svi problemi, iznoseći podatak da se od 2,5 milijarde KM, koliki je Budžet Federacije BiH, za boračke kategorije izdvaja 550 miliona KM, što je procentualno više nego na svim drugim nivoima vlasti, ali i od onoga koliko vlade u zemljama regije izdvajaju.

Resorni ministar Zapadnohercegovačkog kantona Mladen Begić podržao je donošenje ovakvog zakona, naglasivši da će o njemu biti organizirane javne rasprave u deset kantona, te smatra da bi prije toga trebalo donijeti zakon o jedinstvenom registru boraca.

I Bukvarević je najavio da će Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata ponuditi Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, te je pozvao borce da se ujedine u jednu boračku organizaciju.

Budući da zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica ima podijeljene nadležnosti, prvo će na izjašnjavanje biti dostavljen kantonima, a o njemu će stav dati i Federalno ministatrstvo pravde i Federalno ministarstvo finansija kako bi se znalo koliko će koštati pojedine nivoe vlasti.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti