Search

Federalno ministarstvo za boračka pitanja: Poziv braniocima da sve zahtjeve šalju isključivo putem pošte i da ne dolaze u prostorije Ministarstva

Sarajevo, 18.03.2020. godine: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata uputilo je poziv svim pripadnicima branilačkih kategorija da u skladu sa preventivnim mjerama koje su na snazi sve zahtjeve šalju isključivo putem pošte te da izbjegavaju dolazak u prostorije Ministarstva i pripadajućih grupa na terenu.

Imajući u vidu da je Vlada Federacije BiH proglasila stanje nesreće uzrokovane pojavom korona virusa na području Federacije Bosne i Hercegovine, prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH (Federalni plan), u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima uvedeno je pasivno dežurstvo, radi izvršenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite. S tim u vezi svi rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija FBiH i kantona, odnosno rukovodioci općinskih/gradskih službi za upravu i rukovodioci pravnih osoba i drugih institucija su obavezni da osiguraju provođenje naredbe nadležnih štabova civilne zaštite pa je u skladu sa preporukama koje su usvojene na posljednoj sjednici Vlade FBiH ovo Ministasrtvo preduzelo niz mjera u cilju prevencije, a u skladu sa novonastalnom situacijom sa virusom COVID-19.

Pozivamo sve branioce i pripadnike branilačkih kategorija da novonastalu situaciju shvate ozbiljno te da se pridržavaju uputa koje su na snazi. Potrebno je da svi koji šalju bilo kakve zahtjeve iste upućuju isključivo putem pošte te da u narednim danima ne dolaze u prostorije Ministarstva i pripadajućih grupa na terenu kako bismo svi zajedno učinili sve što možemo u suzbijanju širenja koronavirusa. Trenutno je na snazi reorganizacija unutar Ministarstva te je samo minimalan broj uposlenika na poslu, a u skladu sa preporukama nadležnih. Molimo branioce za strpljenje i pridržavanje datih uputa te da poštuju mjere i preporuke za zaštitu.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti