Search

FMBI: U izmjene zakona iz oblasti branilačko-invalidske zaštite neophodno uključiti kantonalne ministre

Goražde, 17.06.2021. godine: Pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo posjetio Bosansko-podrinjski kanton (BPK) gdje je razgovarao sa predstavnicima vlasti i boraca u ovom kantonu.

U sklopu protokola delegacija Federalnog ministarstva najprije je posjetila Vladu BPK-a Goražde gdje je održan sastanak sa premijerkom Aidom Obućom i ministrom za boračka pitanja Edinom Aganovićem. Sastanku je prisustvovao i predstavnik Udruženja demobilisanih boraca BPK-a Nesib Hodo. Prilikom posjete Vladi i Ministarstvu za boračka pitanja BPK  razgovarano je o provedbi i izmjenama zakona iz oblasti branilačko-inalidske zaštite (Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica).

Ovom prilikom pomoćnik Terzo je kazao da su “na sastanku prezentirane planirane izmjene i dopune Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koje bi se ubrzo trebale naći u parlamentarnoj proceduri, no prije toga na temelju dogovora sa premijerom Vlade F BiH, planirano je da se izvrši obilazak svih kantonalnih ministarstava kako bi se zajednički sagledale sve predviđene izmjene, a konačan prijedlog Zakona trebao bi se naći u parlamentarnoj proceduri u septembru ili oktobru.”

Zaključeno je da je neophodno da se u izmjene navedenih zakona uključe kantonalni ministri i direktori kantonalnih uprava za pitanja boraca imajući u vidu da je oblast branilačko-invalidske zaštite zajednička nadležnost Federacije i kantona.

Razgovaralo se  i o podršci federalnog nivoa kod projekata obilježavanja značajnih datuma, odnosno o zajedničkom sufinansiranju dugometražnog dokumentarnog filma o heroju i komandantu Zaimu Imamoviću pod nazivom „ZAIM“ kao i drugih značajnih datuma iz perioda OOR-a važnih za BPK. Prilikom posjete potpisan je i Ugovor o sufinansiranju projekata u 2021. godini za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti sa Ministarstvom za boračka pitanja BPK. Ovom prilikom dogovorena je i finansijska podrška u vidu zajedničkog finansiranja izgradnje i održavanje spomen-obilježja na području ovog kantona.

U okviru posjete održan je sastanak sa gradonačelnikom Grada Goražda Ernestom Imamovićem gdje je razgovarano o pitanjima koja se odnose na prava i položaj boračkih kategorija, te novinama koje donose izmjene postojećeg Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Također je razgovarano o zajedničkim projektima sa Federalnim ministarstvom i mogućnostima za realizaciju istih na području Goražda.

Delegacija Federalnog ministarstva odala je počast i položila cvijeće na šehidskom mezarju u Kolijevkama.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti