Search

KAKO POMOĆI DEMOBILISANIM BORCIMA – MINISTAR BUKVAREVIĆ SA ODBOROM ZA BORAČKA PITANJA PD PFBIH I KANTONALNIM MINISTRIMA

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević danas je održao radni sastanak sa Odborom za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH  i kantonalnim ministrima i direktorima uprava za boračka pitanja. Tema rasprave na ovom sastanku je bila poslanička inicijativa koju je poslanik Dževad Adžem podnio na 3. redovnoj sjednici Predstavničkog doma i koja se odnosi na demobilisane borce kojima do penzionisanja nedostaje 2 – 5 godina radnog staža.

Pored toga prisutni su se upoznali i sa Nacrtom Budžeta resornog federalnog ministarstva za 2016. godinu, te programskim zadacima koji su pred ministarstvom u narednoj godini.

U konstruktivnoj raspravi u kojoj su učestvovali poslanici: Esad Bašagić, predsjednik odbora, te članovi Odbora Dževad Adžem, Jusić Sead, Jozo Bagarić i Meša Ramiz, data je puna podrška za podnesenu inicijativu, te potrebu da se više pomogne, prvenstveno, u zapošljavanju demobilisanih boraca. Istaknuto je da je ovo prvo federalno ministarstvo koje se odazvalo poslaničkoj inicijativi i da Odbor ima dobru saradnju sa resornim federalnim ministarstvom.

U daljoj raspravi su učestvovali  kantonalni ministri i direktori uprava: Esad Crnica, Mladen Begić, Muharem Fišo i Abid Mulalić. Osnovni stav iz njihovih izlaganja je da se treba ustanoviti koji demobilisani borci žele da rade i da se trebaju iznaći oblici i projekti za zapošlavanje demobilisanih boraca.

Sastanak je okončan sa dva zaključka:

  • da se inicijativa poslanika Dževada Adžema pravno i financijski obradi i da se uputi ka kantonima i federalnim organima.
  • da se do kraja januara 2016. godine održi tematska konferencija na kojoj će se raspravljati o projektima zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije, o izradi jedinstvenog Registra branilaca i o zakonu o formiranju boračkih organizacija.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti