Search

Ministar Bukvarević krenuo u obilazak kantona: Što prije pomoći i demobiliziranim braniocima mlađim od 57 godina

Tuzla, 10.04.2020. godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je održao sastanak sa predstavnicima Tuzlanskog kantona, premijerom Denijalom Tulumovićem, ministrom za boračka pitanja Amirom Kulaglićem i ministrom finansija u Vladi TK Suadom Mustajbašićem.

Radni sastanak je održan s ciljem informiranja kantonalnih nivoa vlasti o opredjeljenju Vlade FBiH da dostignuti obim pojedinačnih prava u oblasti boračko-invalidske zaštite ostaje na istom nivou te da potakne kantonalne organe da kroz izmjene i dopune svojih zakona o dopunskim pravima što prije pomognu demobiliziranim braniocima mlađim od 57 godina. Do sada su taj proces završili Bosansko-podrinjski kanton Goražde i Zeničko-dobojski kanton.

Imajući u vidu krizu koja je nastala zbog pandemije korona virusa, potrebno je da kantoni promtno reagiraju i što prije završe procedure, jer je veliki broj demobiliziranih branilaca koji su mlađi od 57 godina a nemaju nikakvih primanja. U ovom globalnom izazovu koji je zadesio i našu državu potrebno je da ne zaboravimo naše borce koji su nam omogućili državu, slobodu i sve što danas imamo.

Riječ je o zakonu kojeg je potrebno uskladiti sa federalnim Zakonom o pravima demobilisanih boraca a koji obuhvata ostvarivanje ukupno 16 prava među kojima su pravo na egzistencijalnu naknadu, jedinstveni borački registar i registar za korištenje prava iz boračko-invalidske zaštite. Njime bi trebao biti riješen i problem ostvarivanja egzistencijalne naknade za borce mlađe od 57 godina starosti. Prema riječima kantonalnog resornog ministra Kulaglića, stvorene su sve pravne pretpostavke za realizaciju ovog zakona.
Dostignuti obim pojedinačnih prava za boračku kategoriju neće biti umanjivan, istaknuo je ovom prilikom federalni ministar Bukvarević te dodao da je do sada na području TK 5.500 demobilisanih boraca starijih od 57 godina podnijelo zahtjev za egzistencijalnu naknadu a više od njih 3.000 već i ostvarilo ovo pravo. Bukvarević je također naglasio da je prioritet Vlade FBIH da naknade boračkoj populaciji budu ostvarivane na vrijeme.
Na današnjem sastanku je dogovoreno i zajedničko obilježavanje svih značajnih datuma za Tuzlanski kanton a trenutno je u fokusu 15. april, Dan Armije RBiH. Sljedeći radni sastanak bit će održan sa predstavnicima Kantona Sarajevo.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti