Search

Ministar Bukvarević na tematskoj konferenciji o reviziji

Dana 19.06.2015. godine Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević prisustvovao je tematskoj  konferenciji o provođenju Zakona o reviziji koju je organizovao Savez RVI BiH. U radu konferencije učestvovali su  članovi Saveza, kantonalni ministri za boračka pitanja, predstavnici Instituta za medicinsko vještačenje kao i predstavnici PIO/MIO Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon konstruktivne rasprave i analize dosadašnje realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite koja je provedena na ovoj tematskoj konferenciji, Savez RVI BiH će sa resornim Federalnim ministarstvom usaglasiti zaključke o daljim aktivnostima na provođenju Zakona o revizij.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti