Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA BORCIMA ZENICE USAGLASIO DINAMIKU REALIZACIJE SPORAZUMA

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević danas bio u radnoj posjeti Zenici i sa demobilisanim borcima Zenice usaglasio dinamiku realizacije Sporazuma potpisanog 07.07.2017. godine.

Na sastanku u Zenici pored ministra Bukvarevića prisustvovao je i kantonalni ministar za pitanja boraca Fahrudin Čolaković, gradonačelnik Zenice Fudo Kasumović i predstavnici službe boračko-invalidske zaštite grada Zenice i zeničko – dobojskog kantona.

Ministar Bukvarević realizacije obećanja koje je dao borcima da će obići sve općine iz kojih dolaze borci i da će razgovarati sa predstavnicima općinskih/gradskih organa vlasti i kantonalnim upravama/ministarstvima  za boračka pitanja i demobilisanim borcima i pronalaziti modele realizacije Sporazuma koji je potpisan u Sarajevu 07.07.2017. godine.

Ministar je prihvatio zahtjev da predstavnici demobilisanih boraca u svakoj općini/gradu odrede svoja dva predstavnika koji će u saradnji sa službama BIZ-a pripremiti i analizirati spiskove boraca koji su u stanju potrebe.

Ministar Bukvarević je iskoristio priliku da javno pozove sve predstavnike boraca i boračkih organizacija da do 15.08.2017. godine dostave svoje prijedloge kriterija za dodjelu sredstava iz Sporazuma.

Na ovim sastanku ministar je razjasnio da će se sa pozicije Transfer za socijalno – statusna pitanja, sredstva, borcima koji ispunjavaju kriterije, doznačavati u periodu dok im se ne riješi na drugi način njihovo statusno pitanje.

Ovim putem ministar Bukvarević je još jednom javno pozvao borce okupljene ispred zgrade Vlade FBiH da se uključe u pregovore i realizaciju ovog Sporazuma, jer je to jedino realno rješenje.

Očekuje se da će slični sastanci biti u narednom periodu održani i u drugim općinama iz kojih dolaze borci okupljeni pred zgradom Vlade FBiH.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti