Search

Ministar Bukvarević sa okupljenim borcima u Sarajevu

Ministar Bukvarević sa okupljenim borcima u Sarajevu

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević obratio se danas demobilisanim borcima koji od ponedjeljka protestuju pred zgradom Vlade Federacije BiH u Sarajevu. Okupljeni su taj potez tražili od prvog dana, a odbijali su da njihovi predstavnici uđu u zgradu na pregovore.

Ministar Bukvarević je na početku obraćanja obavijestio okupljene saborce da je po pitanju objave Registra branilaca i registra korisnika boračko-invalidske zaštite preduzeo sve što je u nadležnosti Ministarstva i Vlade Federacije BiH  i da su u parlamentarnu proceduru  upućene izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica kako bi se stvorio pravni osnov za objavljivanje Registra branilaca i Registra korisnika, te da je to učinjeno prije dvadesetak dana, znači prije okupljanja demobilisanih boraca i da se očekuje da će u julu mjesecu o.g.  oba doma federalnog Parlamenta raspravljati o navedenim izmjenama i dopunama  zakona.

U daljem toku obraćanja ministar Bukvarević je podržao zahtjev boraca da se ide ka jednoj boračkoj organizaciji i informirao ih da je u svih deset kantona završena javna rasprava o Nacrtu zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja te da će biti pristupljeno izradi Prijedloga zakona koji će razmatrati Vlada FBiH i uputiti u parlamentarnu proceduru.

Naglasio je da će time značajno biti smanjen broj postojećih udruženja i dobiti na reprezentativnosti.

Također, rekao im je da je Vlada FBiH na jučerašnjoj sjednici u Mostaru dala saglasnost na Sporazum Vlade i boračkih organizacija o očuvanju dostignutog obima finansijskih sredstava na poziciji resornog ministarstva.

Cilj ovog sporazuma je da na poziciji ovog ministarstva finansijska sredstva u narednih pet godina ne budu umanjivana, a da uštede na godišnjem nivou budu preusmjerene na poziciju Transfer za rješavanje socijalno statusnih pitanja. Na prvom mjestu tu bi bili demobilisani borci koji imaju više do 60 godina i nemaju nikakavih drugih primanja. Procjenjuje se da bi samo u prvoj godini ove uštede iznosile  šest do sedam miliona KM i očekuje se njihovo stalno povećanje u narednim godinama provedbe Sporazuma, što bi bilo dostatno za prioritetno rješavanje potreba boraca i članova njihovih porodica.

Federalni ministar borcima je  ponovio stav da ne može obećavati donošenje boračkog dodatka jer za to nema sredstava ni u Ministarstvu, niti u Budžetu Federacije BiH.

Uime okupljenih boraca Ibrahim Hasanović je kazao da će ostati u Sarajevu i da ne mogu čekati parcijalno rješavanje problema.

kabinet ministra

Ostale aktuelnosti