Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA PREDSJEDNIŠTVOM HVIDR-e HVO

Federalni ministar za pitanja  boraca i invalida  odbrambeno- oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević  danas je u sjedištu Ministarstva održao sastanak sa Predsjedništvom HVIDR-e HVO.

Na sastanku se razgovaralo o položaju boračke populacije i saradnji resornog Ministarstva i HVIDR- e na realizaciji programskih zadataka i reformske agende.

Ministar Bukvarević je upoznao članove Predsjedništva HVIDR-e  sa dostignutim stepenom izmjena zakona boračke populacije, sa dinamikom realizacije Zakona o reviziji, te sa projekcijom iz prednacrta Budžeta za 2016. godinu i oblicima saradnje resornog ministarstva sa udruženjima boračke populacije. Ministar je naglasio da se iz svih do sada poduzetih aktivnosti vidi da resorno federalno ministarstvo boračka udruženja tretira kao stvarne partnere u procesu provođenja opšteg opredjeljenja da se nivo dostignutih prava i izdadvajanja za boračku populaciju ne smanjuje.

Predsjednik HVIDR-e Dragan Radić je naglasio da protekle četiri godine pripadnici HVO nisu imali ministra, ali da je dolaskom ministra Bukvarevića stvoreno okruženje i saradnja za koje se može reći da se radi po zakonu i da je ministar Bukvarević ministar i bivšim pripadnicima Armije RBiH i HVO-u.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti