Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA PREDSTAVNICIMA MISIJE MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević danas je održao sastanak sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda što predstavlja uobičajenu praksu prilikom posjete delegacije Misije MMF Bosni i Hercegovini. Delegaciju MMF je predvodio šef misije gosp. Nadeem Ilahi.

Tokom sastanka ministar Bukvarević  i predstavnici Misije su razgovarali o tri ranije naznačena pitanja: Ključni rezultati revizije boračko-invalidskih naknada, izvršenje Budžeta u dijelu naknada za ratne vojne invalide i nosioce ratnih priznanja i o pitanju provođenja Zakona o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju pripadnika odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Ministar Bukvarević je upoznao predstavnike Misije sa dodatnim zahtjevima boračkih kategorija koja se odnose na određena prava iz Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, radnog materijala Zakona o pravima demobilisanih boraca, Zakona o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju. Ministar je potvrdio stav da se dostignuti stepen prava boračkih kategorija neće umanjivati, te da je namjera resornog ministarstva da nove zahtjeve boračkih kategorija rješava unutrašnjom preraspodjelom iz ušteda postojećih sredstava.

Predstavnici Misije MMF su na stajalištu da se ne može povećavati  dosadašnji nivo budžetskih sredstava koja se izdvajaju za boračke kategorije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Saradnja Misije MMF i resornog boračkog ministarstva će se nastaviti u skladu sa potpisanim aranžmanom Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti