Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA UPRAVNIM ODBOROM ORGANIZACIJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA FBiH

Upravni odbor Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije BiH danas je u zgradi Vlade FBiH održao redovnu sjednicu kojoj je prisustvovao i resorni ministar Doc.dr. Salko Bukvarević sa saradnicima.

Obraćajući se članovima Upravnog odbora OPŠiPB ministar je predstavio predstojeće zadatke i aktivnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Na prvom mjestu ministar je istakao da je u projekciji Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu predviđeno da se stepen dostignutih prava i izdvajanja za boračku populaciju neće smanjivati, te da će isplate za ovu kategoriju i dalje biti prioritet prilikom mjesečnih plaćanja budžetskim korisnicima.

Ministar Bukvarević je naveo da se očekuje da u trećoj sedmici novembra o.g.  Predstavnički i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH raspravljaju o setu boračkih zakona radi usklađivanja istih sa presudama Ustavnog suda Federacije BiH.

Ministar je govorio i o broju udruženja i potrebi da se zakonski reguliše koja su to udruženja koja okupljaju i predstavljaju boračku populaciju.

Posebno je naglasio opredjeljenje da se da prednost i da se zapošljavanju djeca šehida i poginulih boraca, te da će to tražiti i kao član Vlade FBiH od direktora javnih preduzeća i ustanova da poštuju u konkursnim procedurama pravilo prednosti zapošljavanja za djecu iz ove kategorije. Tražio je od članova Upravnog odbora da se javno prozivaju direktori koji ne poštuju prednost u zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca.

Zatražio je od Organizacije porodica šehida i poginulih boraca da formira registar djece šehida i poginulih boraca sa podacima o završenoj školi i statusu zaposlenja kako bi kroz isti mogao informisati Vladu Federacije BiH  o stepenu zapošljavanja djece iz ove kategorije. Ponovio je više puta izrečeni stav da je resorno federalno ministarstvo servis boračkoj populaciji i da su boračke kategorije osnov za postojanje ovog ministarstva.

Almin Škrijelj, predsjednik Upravnog odbora je istakao da u proteklom periodu ima svakodnevnu i intenzivnu saradnju sa ministrom i ministarstvom, te da je po svim pitanjima o kojima je govorio resorni ministar, on kao predsjednik organizacije, pozivan na sastanke gdje je davao mišljenja i prijedloge, te da sa tom praksom treba nastaviti. Škrijelj je zatražio da se ulože i dodatni napori da se izvrše izmjene i dopune zakona o PIO/MIO Federacije BiH kojim bi se uvele u pravo supruge šehida i poginulih boraca mlađe od 45 godina.

 

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti