Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA PREDSTAVNICIMA DEMOBILISANIH BORACA ARBIH BIJELJINE I JANJE

Federalni ministar za pitanja  boraca i invalida  odbrambeno- oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević sa saradnicima  danas (10.11.2015.)  je primio delegaciju demobilisanih boraca ARBiH Bijeljine i Janje. Sastanku je prisustvovao i savjetnik federalnog ministra za raseljene osobe i izbjeglice Sead Kopić.

Tokom sastanka predstavnici povratnika demobilisanih boraca Bijeljine i Janje su informisali ministra o problemima sa kojima se susreću u održivom povratku na području Bijeljine i Janje,  a posebno kao pripadnici boračke populacije.

Razmatrane su zakonske mogućnosti poboljšanja saradnje sa službom za boračko-invalidsku zaštitu  općine Teočak, sa kantonalnim ministarstvom za boračka pitanja tuzlanskog kantona, te sa resornim federalnim Ministarstvom.

Ministar je upoznao predstavnike ove grupacije sa projekcijom budžeta ministarstva za 2016. godinu, te sa projektima i transferima  koji će u narednoj godini biti raspoloživi za boračka udruženja. S obzirom na specifičnost povratničkih pitanja u razgovorima je učestvovao i predstavnik FM za raseljene osobe i izbjeglice. Očekuje se da će u cilju dalje konkretizacije otvorenih pitanja sa ovog sastanka krajem mjeseca ministar Bukvarević zajedno sa kantonalnim ministrom za boračka pitanja tuzlanskog kantona posjetiti Teočak.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti