Search

Ministarstvo za boračka pitanja će za stabilizaciju privrede usmjeriti 20 miliona KM

Sarajevo, 15.04.2020. godine: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata smanjilo je određene pozicije, troškove i s 20 miliona KM doprinijet će punjenju Fonda za stabilizaciju privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je ugrožena pandemijom, potvrdio je za Faktor Salko Bukvarević, prvi čovjek ovog ministarstva.

Dodaje da umanjenja naknada za boračke kategorije nema, kao i sredstava namijenjenih za liječenje boraca.

– Kao u svim federalnim ministarstvima, tako je i u našem ministarstvu došlo do smanjenja, za prije svega putnih troškova, nabavke materijala… Racionalizirat će se i druge pozicije unutar ministarstva jer smo mi u našem planu bili planirali da povećamo invalidnine i naknade za ovu godinu. Planirali smo kroz izmjene Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica da sa federalnog nivoa obuhvatimo sve demobilisane borce iz manjeg bh. entiteta. Za to smo bili predvidjeli i sredstva, ali to se najvjerovatnije neće realizirati u ovoj godini. Ta sredstva ćemo preusmjeriti u fond za pomoć privredi. Na našoj, poziciji Federalnog ministarstva za boračka pitanja, umanjeno je za 20 miliona KM – rekao nam je Bukvarević.

Naglašava da se neće dirati pozicije za liječenje boraca i dženaze.

– Te stavke ostaju u rebalansu budžeta. Čak smo predvidjeli u planu, da kroz naše unutrašnje preraspodjele, jer imamo veliki broj zahtjeva, te stavke povećamo. Vjerujemo do kraja godine da ćemo te pozicije povećati na način da na drugima uštedimo. Pozicije pomoć u liječenju i pomoć za dženaze i nabavka automobila za paraplegičare se neće umanjivati. Naravno, nema smanjenja ni naknada za boračke kategorije, a sve ostale pozicije će se umanjivati – rekao nam je Bukvarević.

Faktor

Ostale aktuelnosti