Search

Ministri Bukvarević i Grabovica: Uskoro egzistencijalna naknada demobiliziranim braniocima mlađim od 57 godina u Kantonu Sarajevo

Sarajevo, 14.04.2020. godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević u nastavku posjete kantonima održao radni sastanak sa ministrom za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo Hajrudinom Grabovicom.

Tema sastanka bila je oblast boračko-invalidske zaštite i donošenje izmjena i dopuna zakonskih akata u cilju omogućavanja ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu demobiliziranim braniocima koji su mlađi od 57 godina i nemaju nikakvih primanja.

Prema riječima ministra Bukvarevića pravo na egzistencijalnu naknadu po federalnom Zakonu u Kantonu Sarajevo ostvarilo je oko 1.600 branilaca, a iz federalnog Budžeta oko 6 miliona KM mjesečno se izdvaja za oko 21.000 korisnika  sa područja sarajevskog kantona.

Ministar Grabovica je izvijestio ministra Bukvarevića da je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine prošao javnu raspravu. Vlada KS je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca BiH i uputila ga Skupštini koja treba da isti usvoji, prema očekivanjima do kraja aprila, nakon čega će se procedura završiti, a branioci će moći aplicirati već u maju i ostvariti prava od juna, prema uslovima koji će biti precizirani u tekstu Zakona.

Prijedlog Zakona je usaglašen sa federalnim i osnovnim Zakonom, a definirao je i određene novosti u pogledu poboljšanja boračko-invalidske zaštite. To se odnosi na prednost pri zapošljavanju djece šehida i poginulih branilaca i drugih boračkih kategorija, za ratne vojne invalide-paraplegičare Kanton će pomoći u angažiranju najbližih srodnika –asistenata koji će brinuti o njima, kroz obezbjeđenje sredstava u Budžetu Kantona te egzistencijalnu naknadu za demobilizirane branioce mlađe od 57 godina za što je obezbijeđeno oko 5 miliona KM za ovu godinu.

S tim u vezi ministri Bukvarević i Grabovica pozdravili su aktivnosti Vlade KS i pozvali zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo da što prije usvoje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca BiH i da u ovim teškim vremenima kada smo suočeni sa pandemijom virusa korona bar na ovaj način pomognemo saborcima koji nemaju nikakvih primanja.

Imajući u vidu da u narednom periodu slijedi veliki broj značajnih datuma dogovoreno je zajedničko obilježavanje 15. aprila-Dana Armije RBiH u Sarajevu, u skladu sa preporukama nadležnih, a saradnja će biti nastavljena i u okviru obilježavanja svih drugih značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata koji nam dolaze jer je to naša tajna zadaća i obaveza.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti