Search

Nadležnost resornog ministarstva u rješavanju pitanja zapošljavanja demobilisanih boraca

Povodom zahtjeva demobilisanih boraca Šefika Muminovića iz Živinica, Ćazima Bajrića i Namira Pipe iz Kaknja, koji su došli pred zgradu Vlade FBiH, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je izdalo saopćenje za javnost, u kojem se kaže:

„U slučaju demobilisanog borca Šefika Muminovića koji je ultimativno tražio da mu bude riješeno pitanje penzionisanja i zaposlenje sina u Rudniku mrkog uglja Đurđevik, šef kabineta federalnog ministra je, po ovlaštenju ministra, ponudio pomoć koju mu ovo ministarstvo, u skladu s nadležnostima, može pružiti. Riječ je o pomoći u liječenju i interventnom paketu prehrambenih artikala, što je Muminović odbio. Muminoviću je objašnjeno da su pitanja čije rješenje traži u nadležnosti Kantona i Rudnika mrkog uglja Đurđevik, te da im Federalno ministarstvo može uputiti preporuke.

I demobilisanim borcima Ćazimu Bajriću i Namiru Pipi resorno ministarstvo je dodijelilo jednokratne pakete pomoći u hrani i za njih uputilo preporuke Rudniku mrkog uglja Kakanj, općinskoj Službi za boračko invalidsku zaštitu Kakanj, te Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona u vezi rješavanja statusno-pravnog pitanja“, kaže se u saopćenju i dodaje da pitanja zaposlenja ovih boraca nisu u nadležnosti ovog ministarstva.

„Federalno ministarstvo poziva sve institucije na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou da, svako iz svoje nadležnosti, pomogne u zapošljavanju demobilisanih boraca i ostvarivanju njihovih prava“, ističe se u saopćenju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata koje je dostavilo i odgovarajuću dokumentaciju.

Ostale aktuelnosti