Search

Objavljeni javni pozivi braniocima za pomoć u liječenju i troškove sufinansiranja dženaza/sahrana pripadnika branilačke populacije

Objavljeni javni pozivi braniocima za pomoć u liječenju i troškove sufinansiranja dženaza/sahrana pripadnika branilačke populacije

Sarajevo, 18.03.2019. godine: Ministarstvo za boračka pitanja Federacije BiH objavilo je Javni poziv za pomoć u liječenju u 2019. godini, kao i Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačke populacije.

Za pomoć u liječenju boraca u ovoj godini Federalno ministarstvo za boračka pitanja obezbijedilo je 1,5 miliona KM, a za sufinansiranje troškova dženaza i sahrana pripadnika branilačke populacije 400.000 KM.

Pravo na ostvarivanje pomoći u liječenju imaju fizička lica koja pripadaju kategoriji branilačke populacije (ratni vojni invalidi i članovi njihove uže obitelji, članovi porodice šehida i poginulih branilaca, demobilizirani branioci i članovi njihove uže porodice).

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su težina i priroda bolesti, visina sredstava potrebna za pojedinačno liječenje i hitnost slučaja. Posebne kriterije za raspodjelu donosi federalni ministar a zahtjevi se mogu podnijeti do 31. oktobra 2019. godine.

Pravo na pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija imaju fizička lica koja pripadaju kategoriji branilačke populacije
a cilj ovog programa je pomoć u sufinansiranju troškova sahrana/dženaza u slučajevima kada nije ostvarena pomoć po istom osnovu od drugog državnog organa ili institucije ili pravne osobe. Zbog povećanog broja zahtjeva u prošloj godini Federalno ministarstvo je povećalo stavku za sufinansiranje troškova dženaza i sahrana. Zahtjevi po ovom Javnom pozivu podnose se zaključno sa 31.12.2O19. godine.

Sredstva će biti dodjeljivana mjesečno u visini 1/12 raspoloživih budžetskih sredstava u toku godine, a na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih u toku 2019. godine u skladu sa Javnim pozivom.

Prijava za dodjelu sredstava podnosi se na obrascima koji se mogu preuzeti na WEB stranici Ministarstva ili u prostorijama pisarnice ovog Ministarstva, kao i u grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti