Search

Podrška Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari

Potočari, 03.07.2020. godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević potpisao ugovor o sufinansiranju projekata u okviru obilježavanja značajnih datuma sa Memorijalnim centrom Srebrenica-Potočari.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata nastavlja pružati podršku Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari kroz potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata u okviru obilježavanja značajnih datuma. Ove godine Memorijalni centar je aplicirao putem javnog poziva za projekat prikupljanja ličnih predmeta žrtava genocida na putu spasa Srebrenica.

Na ovom projektu bit će angažirani bivši borci ARBiH, odnosno preživjeli na putu spasa, na period od 3 mjeseca. Planirano je da obiđu lokacije kojima se kolona kretala 1995. godine i prikupe predmete koji će kasnije biti prebačeni u Memorijalni centar u Potočarima i biti dio muzejske postavke.

Federalno ministarstvo je i ranijih godina godina kroz finansijska i sva raspoloživa materijalno-tehnička sredstva pružalo podršku obilježavanju 11. jula, imajući u vidu da je ovo jedan od najznačajnijh datuma. Genocid koji je međunarodnim aktima dokazan na ovim prostorima te najstrašniji zločini koji su počinjeni od strane agresorskih snaga moraju biti opomena generacijama koje dolaze da se više nikada ne bi ponovili a oni koji su preživjeli moraju svjedočiti kako se istina ne bi iskrivljavala ili relativizirala.

Ovom prilikom ministar Bukvarević je podsjetio da “Federalno ministarstvo i Memorijalni centar nastavljaju zajednički raditi na očuvanju istine o odbrani naše domovine te da je Ministarstvo sve javne pozive otvorilo za branioce bez obzira na mjesto prebivališta, što znači da borci sa područja RS-a mogu aplicirati potpuno ravnopravno. Ovo je nastavak naše podrške Podrinju i nastavit ćemo i u narednom periodu kroz sva raspoloživa sredstva da podržavamo naše borce povratnike. Također, posebna podrška s naše strane svake godine je u okviru obilježavanja 11. jula, za sve aktivnosti, kako organizacionog odbora tako i Memorijalnog centra. Obaveza svih nas koji smo preživjeli jeste da radimo na popravljanju statusa u oblasti boračko-invalidske zaštite ali i da pomognemo našim saborcima i njihovim porodicama koji su se vratili na svoja ognjišta i koji danas žive na području RS-a. Memorijalni centar je aplicirao izuzetno dobrim projektom kojim će biti angažirani borci ali i kojim će se prikupiti lični predmeti učesnika koji su te 1995. godine bili na putu spasa i to će ostati kao muzejska postavka trajni svjedok generacijama koje dolaze.”

Ševket Hafizović je u ime Memorijalnog centra zahvalio za podršku koju Ministarstvo pruža godinama ali posebno za današnje aktivnosti, podsjećajući na značaj očuvanja istine i kulture sjećanja.

Kabinet ministra