Search

Pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo pružio podršku Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava 

Pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo danas je u sjedištu Ministarstva razgovarao sa autorima studije: dr. Muamerom Džananović, dr.sc.Jasminom Medić i dr.sc. Hikmetom Karčić. 

Početkom aprila u izdanju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu objavljena je knjiga “Nastanak Republike Srpske: od regionalizacije do strateških ciljeva (1991-1992). Naučna studija “Nastanak Republike Srpske – Od regionalizacije do strateških ciljeva” je i materijalni dokaz koji snagom činjenica razbija sve nenaučne i proizvoljne tlapnje u našoj javnosti o tome da se rat u Bosni i Hercegovini mogao izbjeći.  

– Ova tema je od posebnog značajna. Ideja da se napiše knjiga koja bi sadržavala sveobuhvatnu evidenciju na činjenicama, svjedočenjima i dokumentima, crni mozaik genocida počinjenog kako bi se jedan narod iskorijenio sa teritorija koje je nastanjivao odvajkada je ispisana u ovoj studiji . Imamo za obavezu ovakve projekte sačuvati od zaborava, manipulacije i iskrivljavanja. Sačuvati sjećanje na žrtve, na njihova lica, njihove životne priče – kazao je Terzo.

 

Kabinet

Ostale aktuelnosti