Search

POTPISANI UGOVORI O SUFINANSIRANJU SPORTSKIH IGARA RATNIH VOJNIH INVALIDA FEDERACIJE BIH

Federalni ministar za pitanja  boraca i invalida  odbrambeno- oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević  danas je sa predstavicima Saveza ratnih vojnih invalida FBiH i HVIDR-e HVO FBiH

Potpisao ugovore o sufinansiranju sportskih igara ratnih vojnih invalida.

Ugovor o sufinansiranju sportskih igara koje organizuje Savez RVI FBiH u ime Saveza potpisao je predsjednik Ale Hošić, a vrijednost ugovora je 60.000 KM.

Ugovor o sufinansiranju športskih igara HVIDR-e HVO FBiH u ime udruge potpisao je predsjednik Dragan Radić, a vrijednost ugovora je 40.000 KM.

Ministar Bukvarević je naglasio da se izdvajanjem sredstava za sportske igre RVI kao i prethodnih godina pokazalo da se poštuje stav da se obim prava boračke populacije bez obzira na reforme neće smanjivati. Ministar Bukvarević je istakao da su sportske igre za ratne vojne invalide na prvom mjestu prilika za psiho-fizičku rehabilitaciju i brže uključivanje RVI u društvenu zajednicu i bolju komunikaciju sa okruženjem, a tek onda prilika za druženje i bavljenje sportom.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti