Search

Potpisivanje ugovora sa predstavnicima neprofitnih organizacija udruženja/udruga proisteklih iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata

U sjedištu Vlade Federacije BiH, u Sarajevu, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić potpisao je ugovore sa predstavnicima dvanaest neprofitnih organizacija-udruga proisteklih iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata.

Sredstva su odobrena za finansiranje oganizacija-udruga koja okupljaju boračku populacju u iznosu od 450.000,00 KM, doznačavati će se kvartalno na teret Budžeta Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za 2024. godinu.

Ostale aktuelnosti