Search

Do kraja marta javni pozivi braniocima za pomoć u liječenju i sufinansiranju troškova dženaza/sahrana

Sarajevo, 13.03.2019. godine: Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici usvojila je programe utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava po osnovu “Transfera za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” za 2019. godinu u iznosu od 400.000 KM i  “Tekućeg transfera pojedincima – za pomoć u liječenju boraca-branitelja” za 2019. godinu u iznosu od 1.500.000 KM.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata početkom svake kalendarske godine objavljuje Javne pozive za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za pomoć u liječenju boraca kao i  za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Resorni ministar doc.dr. Salko Bukvarević kazao je, s obzirom na to da je Vlada FBiH danas usvojila programe utroška sredstava, da u narednim danima očekuje i objavu javnih poziva za 2019. godinu, kako bi branioci mogli aplicirati. Aplikacioni obrasci će biti dostupni na WEB stranici Federalnog ministarstva, kao i u  Grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze.

I ove godine na javne pozive Federalnog ministarstva mogu aplicirati svi branioci koji ispunjavaju kriterije, sa prostora čitave Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, u 2018. godini ovo Ministarstvo zaprimilo je 6123 zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u liječenju pripadnika boračke populacije, od čega je za 4285 zahtjeva odobrena pomoć za liječenje, za što je utrošeno 1.999,497,50 KM.

Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za pružanje novčane pomoći u sufinansiranju sahrana i dženaza u 2018. godini ukupno su odobrene 1624 jednokratne novčane pomoći, u ukupnom novčanom iznosu od 649.800,00 KM.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti