Search

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio Zakon o pravima demobiliziranih branilaca

Sarajevo, 16.07.2019. godine: Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojio je tekst Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kao i izmjene i dopune Zakona o Budžetu i Zakona o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu.

Podsjećamo, ranije su Odbor za boračka pitanja i Radna grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine usaglasili tekst Zakona sa borcima, a sljedeći korak bio je parlmentarna procedura, odnosno usvajanje Zakona u Predstavničkom i Domu naroda Parlamenta FBiH.

U četvrtak će se održati i sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH kada će se zastupnici izjasniti o Zakonu i nakon čega će se doći do zvaničnog epiloga kada je u pitanju donošenje ovog zakonskog rješenja koje tretira više stotina hiljada demobiliziranih branilaca, pripadnika Armije RBiH i HVO-a.

Ministar Bukvarević je kazao da “očekuje da se do kraja jula završi sav posao i da ljudi mogu početi predavati svoje zahtjeve. Osnovna karakteristika Zakona je vraćanje prava od 2010. godine koja su ukinuta. Zakon predviđa 16 prava koja u pojedinim kantonima ostvaruju borci. Prvi cilj je ujednačavanje prava na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Drugi cilj je da demobilizirani branioci koji imaju 57 godina i više, a nemaju platu, nemaju dovoljno radnog staža i teško će ih sad neko zaposliti, ne mogu u penziju – da se osigura kakva, takva egzistencija.”

“Zahvalio bih se svim parlamentarcima, imali smo 73 glasa “za” ovaj zakon. I naravno, da se zahvalim predstavnicima boraca koji su bili u Radnoj grupi i propratili ovo sve. Njihov zahtjev je i danas, a evo i molba i zahtjev prema parlamentarcima u Domu naroda, da usvoje tekst u ovom obliku u kojem je usvojila Radna grupa. Iskreno se nadam i očekujem da će u četvrtak i na Domu naroda biti usvojen zakon u ovom tekstu u kome je usvojio Zastupnički dom, kako bi naši saborci koji su u stanju potrebe mogli predavati svoje zahtjeve i početi ostvarivati prva prava po ovom zakonu” zaključio je ministar Bukvarević.

Ukoliko bi tekst Zakona bio usvojen i u Domu naroda PFBiH uslijedila bi njegova objava u Službenim novinama nakon čega bi borci mogli predavati zahtjeve u općinskim službama za branilačku zaštitu.

Zakonom je predviđena i egzistencijalna naknada, što znači da će demobilizirani branilac koji je napunio 57 godina života i ima najmanje 12 mjeseci učešća u Oružanim snagama, i koji je najmanje 12 mjeseci na birou a ne ostvaruje prihode veće od 50% od iznosa minimalne plaće isplaćene u Federaciji BiH za decembar 2018. godine, imati mjesečnu naknadu koja će se utvrđivati tako što će se broj mjeseci provedenih u OS pomnožiti sa 5 KM.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti