Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ U POSJETI BRČKO DISTRIKTU BiH

Dana 21.12.2015. godine federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević posjetio je  Brčko Distrikt BiH zajedno sa savjetnikom bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Dževadom Mahmutovićem.

Tom prilikom je održan sastanak sa gradonačelnikom Brčko Distrikta BiH – dr. Antom Domićem, dogradonačelnikom Esadom Kadrićem i predstavnicima boračke populacije. Na sastanku je razgovarano o položaju boračke populacije u Brčko Distriktu BiH, posebno o rješavanju stambene problematike boračke populacije.

Dobra vijest i poruka sa ovog sastanka je da će naredne godine početkom građevinske sezone početi  radovi na stambenom objektu za pripadnike boračke populacije. Razmatrano je i pitanje o mogućnosti da federalno resorno ministarstvo zajedno sa predstavnicima Brčko Distrikta BiH radi na otvaranju ureda za evidencije iz oblasti vojne obaveze u Brčkom radi lakšeg pristupa korisnicima prava iz reda boračke populacije.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti