Search

Ministar Lokmić razgovarao sa predstavnicima 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH

U sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata resorni ministar Nedžad Lokmić održao je radni sastanak sa predstavnicima 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH.

Drugi pješadijski (rendžerski) puk OS BiH u svojoj misiji ima zadatak da njeguje tradiciju i kulturno historijsko naslijeđe Armije RBIH i naroda iz kojih Armija RBIH dolazi kako bi sačuvali od zaborava tekovine i uspjehe Armije za nove generacije.

Ministar Lokmić se zahvalio delegaciji komande 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH, na posjeti ministarstvu te iskazao spremnost za pružanje podrške u raspoloživim kapacitetima ministarstva.

Delegacija je iskazala zahvalnost resornom ministru za pruženu podršku u svim dosadašnjim aktivnostima.

Kabinet

Ostale aktuelnosti