Search

Predstavnici Vlade FBiH i borci kontinuirano prate implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca

Sarajevo, 11.12.2019. godine: U sjedištu Vlade Federacije BiH danas je održan sastanak Radne grupe za usaglašavanje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica na čelu sa resornim ministrom Salkom Bukvarevićem.

Sastanak je rezultat zaključka da će se kontinuirano pratiti sve aktivnosti u vezi sa implementacijom federalnog Zakona ali i proces donošenja zakonskog rješenja kantona za branioce koji su mlađi od 57 godina.

S tim u vezi ministar Bukvarević i saradnici su izvijestli prisutne da je pokrenuto 16 745 zahtjeva za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu a da je u decembru njih  9 498 dobilo novac na račune. Članovi Radne grupe su konstatirali da veliki problem nastaje zbog sporosti i neažurnosti rada službi boračko-invalidske zaštite a bliži se kraj budžetske godine, što može napraviti određene probleme. Upućen je zaključak Radne grupe Vlade FBiH da službe boračko-invalidske zaštite ubrzaju aktivnosti po ovom pitanju jer je nedopustivo da korisnici od septembra još uvijek čekaju isplate. Federalno ministarstvo je drugostepeni organ koji vrši reviziju prvostepenih rješenja donesenih u službama boračko-invalidske zaštite i trenutno u Ministarstvu nema neriješenih predmeta. Sa današnjim danom Ministarstvo je riješilo 12 345 predmeta koji su vraćeni BIZ-ovima i potrebno je da ih BIZ-ovi stave na isplatu.

Također, Radna grupa je donijela i niz drugih zakjučaka među kojima su pozdravili usvajanje Nacrta Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica u Kantonu Sarajevu, kojim su zadržani kriteriji iz federalnog Zakona, što znači da će borci u ovom kantonu koji su mlađi od 57 godina imati iste uslove za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu po kantonalnom zakonu te su pozvali i druge kantone da ubrzaju donošenje zakona.

Radna grupa zahtijeva od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da u što kraćem roku uputi izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH u skladu sa dostavljenim zahtjevima boraca. Zatraženo je i da Parlament FBiH podhitno donese izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH u cilju pravednije raspodjele sredstava ali i da Dom naroda PFBiH stavi na dnevni red Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja za FBiH koji je ranije usvojen u Predstavničkom domu PFBiH.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti