Search

Projekti zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija

Cilj ovog seminara je upoznavanje predstavnika boračkih organizacija, zadruga i javnosti sa projektima zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija, koje vodi Vlada FBiH i njena ministarstva.

Na seminaru su bili predstavnici izvršne vlasti Federacije BiH, i to  Savjetnik Premijera Vlade FBIH gosp. Čahtarević, Ministar za razvoj, poduzetnišvo i obrt gosp. Zukić, pomočnik ministra za rad i socijalnu politiku gosp. Imamović, savjetnik ministra za raseljena lica i izbjeglice gosp. Kopić, pomočnik ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo gosp. Omanović, te potpredsjednik entiteta RS gosp. Salkić, predstavnik USAID-a Projekt Farma II gosp. Trifković, Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih osoba gosp. Baljić i predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavane gosp. Korjenić i predstavnici kantonalnih ministarstva za pitanje boraca, odnosno direktori kantonalnih uprava za pitanje boraca, upoznali predstavnike boračkih organizacija i boračkih zadruga, iz cijele Bosne i Hercegovine, o mogućnostima koje im se pružaju kroz projekte namjenjene ovoj kategoriji, odnosno prezentovali svoje projekte i fondove, te boračke zadruge  i organizacije upoznale predstavnike izvršne vlasti sa problemima s kojim se susreću u  svom radu.

Na cjelodnevnom seminaru su se razmjenila iskustva, znanja i projekti, te na kraju istog donijeli sljedeće zaključke:

  1. Današnji seminar je potvrdio potrebu edukacije zainteresiranih nezaposlenih branilaca, u pravcu prezentacije oblika organizovanja i osnivanja zadruga, prvenstveno po statusu boračkih zadruga, a koje bi po djelatnosti zavisno od potreba tržišta i izraženog interesovanja mogle biti: poljoprivredne, uslužne, proizvodne i dr…
  2. Predstavnici boračkih zadruga i boračkih organizacija zahtjevaju od institucija vlasti da konkretnim mjerama (subvencije, pomoći pri realizaciji projekata, obezbjeđenje inicijalnih sredstava za osnivanje) podrže ideju formiranja boračkih zadruga, te da podrže njihove projekte i da usklade  legislativu iz ove oblasti, potrebama boračke populacije,
  3. U narednom periodu boračke organizacije i boračke zadruge tražit će pomoć od institucija vlasti u pravljenju projekata i uzimanju sredstava od evropskih IPA i drugih pristupnih fondova uz spremnost da pomognu projekte samozapošljavanja  pripadnika boračke populacije.
  4. Prisutni predstavnici boračkih organizacija i ministarstava za boračka pitanja složili su se da je zahtjeve aplikanata za novčanim sredstvima potrebno cijeniti po valjanosti projekata koji daju mogućnost dugoročnog zapošljavanja boračkih kategorija i članova njihove uže porodice.
  5. Predstavnici boračkih organizacija i Ministarstva za boračka pitanja FBiH zajedno upućuju javni poziv vladinim i nevladinim institucijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama da poštuju Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, te prilikom zapošljavanja obavezno daju prednost boračkim kategorijama.

 

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti