Search

RADNA POSJETA DISTRIKTU BRČKO

RADNA POSJETA DISTRIKTU BRČKO

U sklopu radnih posjeta kantonalni vladama i ministarstvima za boračka pitanja, Ministar je danas u popodnevnim satima, posjetio i Vladu Distrikta Brčko.

Brčko, 20.02.2018.godine: Ministar za boračka pitanja Federacije BiH, Salko Bukvarević, juče u kasnim popodnevnim satima, boravio je u kraćoj radnoj posjeti Brčkom. Sastanak sa čelnicima Distrikta, imao je prioritetan cilj osigurati preduslove za lociranje vojnih evidencija pripadnika ARBiH i HVO, sa područja Distrikra u Brčkom, što sada nije slučaj

– Resorne službe Federalne i Vlade Distrikta, učiniti će maksimum kako bi se stvorile pravne, tehničke i kadrovske pretpostavke, da ovdašnjih 17.000 pripadnika ARBiH i HVO-a, mogu dobiti svu neophodnu dokumentaciju u Brčkom, a ne kao do sada  Srebreniku i Orašju. Sva aktivnost u ovom kontekstu treba biti okončana najkasnije do kraja tekuće godine – rekao je ministar Bukvarević.

Nakon usvajanja budžeta i nabavke adekvatne kompjuterske opreme, resorna služba Vlade Brčko Distrikta, moći će pružati i ove usluge.

– Nisu potrebna nikakva dodatna kadrovska niti prostorna rješenja, jer su nam dovoljni sadašnji resursi – rekao je šef BIZ-a Brčko Distrikta, Senad Bešić.

Inače, domaćin sastanka je bio gradonačelnik Siniša Milić, a prisustvovali su i prvi čovjek skupštine Esed Kadrić, te potpredsjednik Parlamenta Vlade Brčko Distrikta, Ivica Filipović.

Kabinet ministra / http://radiobrcko.ba

Ostale aktuelnosti