Search

SASTANAK DELEGACIJE SAVEZA PARAPLEGIČARA RVI FEDERACIJE BiH SA MINISTROM BUKVAREVIĆEM

Delegaciju Saveza paraplegičara RVI Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu Mujo Aganović, Ibrahim Dervišević i  Šefkija Žero danas je primio federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević sa saradnicima.

Tokom ovog sastanka, kojem je prisustvovao i Šerif Patković kao predsjedavajući koordinacije osnovnih/temeljnih udruženja boračke populacije, razmatrano je više pitanja.

Na prvom mjestu predstavnici Saveza su upoznali ministra Bukvarevića sa stavom da su protiv izjednačavanja prava ratnih i neratnih invalida naglašavajući da se dostignuti stepen prava ratnih vojnih invalida ne može umanjivati. U tom kontekstu su pojasnili da će ka Vladi Federacije BiH uputiti inicijativu da se za ovu najtežu kategoriju ratnih vojnih invalida poveća obim prava i nivo  financijskih izdvajanja, jer svakim danom zdravstveno stanje svakog RVI 100% I grupe je slabije i zahtjeva više sredstava za održavanje i ublažavanje daljeg pogoršanja.

Razmatrani su i modeli organizovanja i djelovanja boračkih organizacija i način njihovog okrupnjavanja i zajedničkog nastupa prema resornom federalnom ministarstvu i prema svim drugim subjektima koji učestvuju u kreiranju društva i rada, jer borci su se borili za cjelovitu Bosnu i Hervcegovinu i interesuju ih sva pitanja koja određuju njeno funkcionisanje.

Predstavnici Saveza su dali punu podršku resornom ministru i ministarstvu na aktivnostima koje su poduzete na institucionalnom uobličavanju pravne pomoći za bivše pripadnike ARBiH i MUP-a RBiH  prvenstveno povratnike na područje drugog entiteta, ali i one na području Federacije BiH.

Pokrenuta  je i inicijativa koju će Savez uputiti ka resornom ministarstvu i Vladi Federacije BiH da se pravo na ortopedsko pomagalo – putnički automobil,  koje je predviđeno za   RVI 100% I grupe i  koje mogu koristiti svakih sedam godina, u budućnosti ostvaruje na drugi način, odnosno da se krajnjem korisniku izda vaučer ili uplate direktno raspoloživa sredstva za tu namjenu, te da svaki krajnji korisnik sam izvrši nabavku ortopedskog pomagala-putničkog automobila.

Sastanak je obostrano ocjenjen korisnim i doprinijeti će boljoj komunikaciji i daljoj saradnji Saveza i resornog federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti