Search

23. GODIŠNJICA ZLATNOG LJILJANA MELDINA HAJDAREVIĆA

23. GODIŠNJICA   ZLATNOG LJILJANA MELDINA HAJDAREVIĆA

Danas, 11.11.2016. godine federalni ministar za pitanja  boraca i invalida  odbrambeno- oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević   sa članovima porodice Šehida gazije i saborcima  na  Nišićkoj visoravni posjetio  mjesto pogibije i spomen obilježje Zlatnog ljiljana Hajdarević Meldina iz Gornje Tuzle – pripadnika Prve tuzlanske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Nakon odavanja počasti i polaganja cvijeća na spomen obilježju ministar Bukvarević je govoreći o Meldinu Hajdareviću rekao da je „Meldin bio istinski heroj odbrane Bosne i Hercegovine. Naime, tokom 1993. godine agresor je želio presjeći jedinu komunikaciju za tuzlansku regiju  i vezu sa ostatkom BiH koja je vodila preko Nišićke visoravni. To je bio „put spasa“ kojim su se dopremali hrana, lijekovi, municija, gorivo. U jeku neoprijateljske ofanzive na ovo područje dobrovoljci iz svih jedinica i sastava Drugog korpusa ARBIH su došli na ovaj plato i suprostavili se agresoru. Uspjeli su, isključivo zahvaljujući hrabrosti, da zaustave napredovanje neprijatelja i očivaju ovaj plato i putnu kominikaciju. Među njima je bio i naš saborac Meldin koji je bio komadir izviđačko- diverzantsje jedinice u okviru našeg bataljona i on je tu sa svojom jedinicom učestvovao u odbrani ovog prostora. Jedna od neprijateljskih granata je pogodila rejon razmještaja te jedinice i tom prilikom je poginuo Meldin. Radi se o istinskom heroju odbrane Bosne i Hercegovine, koji je sa 20 godina po dolasku iz bivše JNA 1991. godine nama jasno rekao da će JNA preći na stranu četnika i da se priprema napad na Bosnu i Hercegovinu. Meldin se odmah uključio u Patriotsku ligu i do dana pogibije  novembra 1993 godine bio je tri puta ranjavan, ali i pored toga uvijek je želio da bude u prvim borbenim redovima na najtežim ratištima Bosne i Hercegovine. Naše današnje sjećanje na Meldina je sjećanje na sve bosanske šehide i poginule borce koji su branili i odbranili suverenu i cjelovitu državu Bosnu i Hercegovinu. Naša je obaveza da to radimo i u budućnosti prenoseći to i na našu djecu, jer upravo su naši šehidi i poginuli borci najzaslužniji da imamo državu Bosnu i Hercegovinu.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti