Search

SASTANAK MINISTARA SALKE BUKVAREVIĆA S PREDSTAVNICIMA ZELENIH BERETKI

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je u Sarajevu, s predstavnicima Zelenih beretki na nivou Federacije BiH, razgovarao o organizatorima otpora i Nacrtu zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.

Predsjednik Zelenih beretki Federacije BiH Muhamed Švrakić je iznio stav ovog uduženja o pitanju organizatora otpora, kao i položaju Zelenih beretki u Zakonu o boračkim udruženjima od posebnog državnog značaja.

Predstavnike udruženja ministar Bukvarević je upoznao s dosadašnjim aktivnostima na rješavanju statusa organizatora otpora u Bosni i Hercegovini, kao i  kriterijima iz Nacrta zakona o boračkim udruženjima od posebnog državnog značaja.

Na kraju sastanka, usaglašeni su zaključci koji se odnose na daljnje rješavanje statusa organizatora otpora i Zelenih beretki.

Kabinet ministra.

Ostale aktuelnosti