Search

“Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca-branitelja”

Izvještaj o utrošku sredstava po osnovu “Tekućeg transfera pojedincima – za pomoć u liječenju boraca-branitelja” za 2018. godinu

 

U skladu sa  Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 5/18) izvještavamo Vas o utrošku sredstava „Tekući transferi pojedincima-za pomoć u liječenju branilaca/branitelja” utvrđenih u razdjelu 32 ekonomski kod 614200 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, u iznosu od 2.000.000,00 KM:

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj: 202/2018 od 22.02.2018. godine i V broj: 1513/2018 od 20.12.2018.godine, usvojen je Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “ Tekući transferi pojedincima-za pomoć u liječenju branilaca/branitelja ” utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2018.godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, kojim su utvrđeni: svrha Programa, korisnici sredstava, visina i kriteriji za dodjelu sredstava.

Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen je dana 28.02.2018.godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava nevedenog Transfera sa kriterijima o uvjetima i načinu pružanja novčane pomoći u liječenju za 2018. godinu, broj: 01-14-972/18 od 19.02.2018.godine.

Zaključno sa 31.12.2018.godine ovo Ministarstvo zaprimilo je 6123 zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u liječenju pripadnika boračke populacije, od čega je 4285 zahtjeva odobrena pomoć za liječenje, dok je utvrđeno da 1838 zahtjeva nisu mogli biti uzeti u razmatranje jer nisu ispunjeni uslovi iz Javnog poziva.Za odobrene zahtjeve utrošeno je 1.999,497,50 KM, te je ostalo neutrošeno 502,50 KM sredstava „Tekućeg transfera pojedincima – za pomoć u liječenju branilaca/branitelja za 2018.godinu.

Ostale aktuelnosti