Search

U PRIJEDORU: ISPRAĆAJ ŽRTAVA GENOCIDA I PODRŠKA PROJEKTIMA ZAPOŠLJAVANJA DEMOBILISANIH BORACA POVRATNIKA

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević 20 juli 2017. godine je proveo u radnoj posjeti  gradu  Prijedoru i zonama povratka demobilisanih boraca na prijedorskoj regiji.

Ministar Bukvarević je prisustvovao kolektivnoj dženazi u Prijedoru klanjanoj za 23 Prijedorčana koji su žrtve genocida i etničkog čišćenja iz 1992. godine.

Nakon toga ministar je sa domaćinima iz Udruženja veterani Krajine ARBiH 1992-1995, koje predvodi Dževad Smajić, predsjednik,  obišao stratište – plato masovne grobnice Tomašica kod Prijedora gdje je položio cvijeće i proučio Fatihu za duše identifikovanih i neidentifikovanih žrtava Tomašice. Domaćini su ministra informisali da je do sada iz Tomašice ekshumirano 475 Bošnjaka i Hrvata ubijenih 1992. godine prilikom etničkog čišćenja Prijedora. Očekuje se da će u narednom periodu u saradnji sa Tužilaštvom BiH biti otvorena nova masovna grobnica na ovom platou.

Ministar Bukvarević je u daljem toku posjete obišao postrojenja u MZ Blagaj- Bos. Novi u kojima se vrši prerada suhog voća, jestivih gljiva i čajeva i gdje postoje objektivne mogućnosti za razvoj boračkog zadrugarstva i zapošljavanja demobilisanih boraca povratnika. Na isti primjer  su naišli i prilikom obilaska farme za tovljenu junad na području Bos. Novog, „BH IMP“ čiji je vlasnik Čoralić Asmir – demobilisani borac povratnik. U gradu Prijedoru ministar Bukvarević je obišao pogone bivše firme „IMPRO“ za proizvodnju mesa i mesnih prerađevina, a gdje su od direktora Emira Ganića i suvlasnika Čoralić Almira informisani o uspješnom projektu izvoza mesa u zemlje Bliskog istoka sa halal sertifikatom.

Ministar Bukvarević će predložiti komisiji Ministarstva koja se bavi pomoći za zapošljavanje putem boračkih zadruga da obiđu proizvodne kapacitete u kojima je danas bio, te da u saradnji sa boračkim udruženjima i borcima povratnicima razmotre modalitete uključivanja demobilisanih boraca povratnika u proizvodne programe navedene tri firme. Istakao je  da će predložiti resornim kolegama iz Federalnog ministarstva poljoprivrede i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica da konkretno pomognu dalji razvoj proizvodnih klapaciteta firmi koje je danas obišao, a u cilju zapošljavanja povratnika prije svega iz reda boračkih kategorija.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti