Search

BUKVAREVIĆ ZA KLIX.BA: NEĆE DOĆI DO VEĆIH BLOKADA SAOBRAĆAJNICA U FBIH

Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Salko Bukvarević govorio je za Klix.ba o današnjim protestima bivših boraca. On misli kako ne treba postojati straha od nekih većih blokada saobraćajnica u FBiH jer vjeruje da istinski borci nemaju namjeru da narušavaju normalne živote građana.

Na pitanje o tome kakav je njegov stav u vezi s današnjim protestima Bukvarević je odgovorio da Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo na čijem je čelu, već radi na ispunjavanju zahtjeva demobilisanih boraca, a većinu od navedenih zahtjeva su već sproveli.

“Prije svega, prvi put imamo situaciju da je ova Vlada FBiH, na čelu s premijerom Novalićem, prihvatila prijedlog boračkih udruženja i saveza da se dostignuti nivo sredstava na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata ne umanjuje u narednih pet godina i da je prioritet isplata invalidnina i drugih Zakonom predviđenih naknada za porodice šehida i poginulih boraca, za ratne vojne invalide i dobitnike najvećih ratnih priznanja i da se ušteđena sredstva preraspodijele na poseban transfer za rješavanje statusnih pitanja boraca i članova njihovih porodica. Ova praksa je već primijenjena za 2017. godinu. Također, je uspostavljen Jedinstveni registar pripadnika i korisnika BIZ-a za Kanton Tuzla i radi se na izradi registra za ostale kantone. Vlada Federacije BiH je prošle sedmice razmatrala Prednacrt zakona o demobilisanim borcima, na osnovu kojeg će doći do poboljšanja položaja boračke populacije, te je zadužila resorno federalno ministarstvo da hitno za narednu sjednicu pripremi Prijedlog uredbe o pravu na osnovno osiguranje demobilisanih branilaca odbrambeno-oslobodilačkoga rata, prema kojoj bi pravo ostvarili demobilisani branioci muškarci stariji od 60 godina i žene demobilisani branioci starije od 50 godina, a koji nemaju drugih primanja”, rekao je Bukvarević.

 

On dodaje da je u parlamentarnu proceduru upućen i nacrt Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Kako kaže, sve su to zahtjevi boraca koji su danas izašli na proteste, ali za sprovođenjem svakog od navedenih neophodno je da se ispoštuju zakonske procedure, a što nažalost zahtjeva vrijeme, što demonstanti ne razumiju, mada misli da nema potrebe za dodatnim pritiscima i da će ova Vlada učiniti sve da se njihovi zahtjevi ispoštuju, u okviru nespornih federalnih nadležnosti.

Bukvarevića smo pitali i da li je u kontaktu sa bivšim borcima na šta je odgovorio da ako ga pitamo kao pripadnika Armije RBIH, on svakodnevno imam kontakte sa svojim saborcima.

“A ako me pitate kao ministra, ja sam mnogo puta razgovarao sa predstavnicima boraca ispred bivše zgrade Vlade Federacije BiH, a u okviru svojih radnih posjeta kantonalnim ministarstvima za boračka pitanja i općinski BIZ-ova, održano je više ponovljenih sastanaka s predstavnicima demobilisanih boraca na nivou kantona“, kazao je Bukvarević.

Što se tiče zahtjeva boraca, ministar ističe da su zahtjevi demobilisanih boraca isti, odnosno borački registar, borački dodatak i Zakon o udruženjima. On ponavlja da Vlada FBiH radi na ostvarivanju svih zahtjeva.

Ipak, kantonalni organi za sve probleme krive Vladu FBiH i Parlament FBiH. Bukvarević poručuju kako su statusna pitanja demobilisanih boraca na tri nivoa vlasti federalnom, kantonalnim i općinskim, te da nisu isključivo sva pitanja na nivou Federalne vlasti, već svih nivoa vlasti od općinskog (u okviru općinskih BIZ-ova).

“Smatram da samo zajedničkim djelovanjem možemo u potpunosti riješiti ovo pitanje. Recimo trenutno imamo 14 boračkih zakona, 4 federalna i 10 kantonalnih i zato mislim da je neophodno ujedinjavanje svih tih zakona u jedinstveni Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Neophodno je okrupnjavanje boračkih udruženja u 5 + 5 udruženja (udruženja koja njeguju tradicije Armije RBiH i udruženja koja njeguju tradicije HVO), a hoće li to biti provedeno na općinskom, kantonalnom ili federalnom nivou, uopće nije bitno. Kao borac hoću da istaknem, da i sam težim ka tome da dočekam da svi branioci budu u jednom udruženju“, rekao je Bukvarević.

S obzirom na to da su postojale određene spekulacije kako su protesti politički motivisani, Bukvarevića smo pitali šta misli o tome, odnosno da li ima ikakva saznanja o političkoj pozadini protesta.

“Postoje razne špekulacije po tom pitanju, od toga da su protesti politički organizovani, da su borci plaćeni da protestuju, ali smatram da ne treba ulaziti u te špekulacije, već je važno da se tim ljudima pomogne, naravno u skladu sa zakonskim rješenjima“, kazao je Bukvarević.

Za kraj nam je kazao kako misli da ne treba da bude straha od nekih većih blokada saobraćajnica u FBiH jer vjeruje “da istinski borci nemaju namjeru da narušavaju normalne živote građana, već samo žele da daju do znanja da su tu i da ih ne smijemo zaboraviti, što mi naravno ni nećemo“.

https://www.klix.ba/vijesti/bih/bukvarevic-za-klix-ba-nece-doci-do-vecih-blokada-saobracajnica-u-fbih/180409098

Ostale aktuelnosti