Search

Danas isplata svih boračkih naknada

Sarajevo, 07.04.2020. godine: Federalno ministarstvo finansija danas je povuklo novac za isplatu naknada boračkoj populaciji i isti će biti doznačen bankama prema krajnjim korisnicima.

Nakon što je Vlada FBiH obavijestila javnost da će naknade boračkoj populaciji biti i ovaj mjesec bez umanjenja i kašnjenja, danas je izvršena uplata prema bankama svim korisnicima. U zavisnosti od operativnosti banaka korisnici će sredstva moći podići danas iza 12 sati ili sutra, kada bi trebala biti doznačena na sve račune.

Ovim povodom ministar Bukvarević je kazao da je ovo čin koji pokazuje jasnu opredijeljenost Vlade FBiH da je uvijek uz ranjive kategorije našeg društva a posebno uz branioce i članove njihovih porodica.

„Mi smo prošle sedmice najavili da ćemo učiniti sve da ne bude umanjenja naknada boračkoj populaciji i evo drago mi je da je danas isplata svih naknada borcima, a riječ je o ličnim i porodičnim invalidninaMa, naknadama dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja, ratnim vojnim invalidima i demobiliziranim braniocima za čije namjene je ukupno osigurano 26.316.755,64 KM. To znači da će za mjesec mart naknade dobiti 102.507 boračkih porodica, i to 83.589 korisnika ličnih invalidnina, 4.821 dobitnika ratnih priznanja te 14.097 demobiliziranih branilaca“ kazao je ministar Bukvarević.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti