Search

FMBI: Naknade pripadnicima boračke populacije uskoro i putem BH Pošte

Sarajevo, 27.05.2021. godine: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata potpisalo ugovor o poslovnoj saradnji sa „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo u postupku isplata novčanih naknada korisnicima prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, po federalnim propisima.

Ovim ugovorom daje se mogućnost izbora korisnicima koji primaju naknade iz oblasti boračko-invalidske zaštite putem Federalnog ministarstva da iste dobivaju na adresu, izravno na ruke putem usluga JP BH Pošta.

Pomoćnik ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo je kazao da je „razlog za ovakvu poslovnu saradnju veliki broj molbi i upita korisnika koji su željeli da naknade na njihove adrese dostavljaju poštari putem JP BH Pošta, imajući u vidu da je među korisnicima veliki broj starijih ljudi, bolesnih, teško pokretnih, odnosno onih koji nisu u mogućnosti odlaziti u banke i čekati u redovima kako bi preuzeli svoje naknade, te da se Ministarstvo odmah uključilo u realizaciju.

Almin Škrijelj, predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih branilaca Federacije BiH je kazao da je ovo veliko olakšanje za populaciju koju on predstavlja, jer je veliki broj roditelja poginulih branilaca koji su oboljeli, koji žive u mjestima gdje nema filijala banaka kako bi preuzimali svoje naknade. Izrazio je zahvalnost Ministarstvu i uposlenicima koji su prepoznali značaj ovakve poslovne saradnje za boračku populaciju.

Esad Delić, predsjednik Saveza RVI FBiH je kazao:„Sada smo ljudima ponudili mogućnost izbora, da odluče da li će naknade i dalje preuzimati putem banke ili će se odlučiti na usluge JP BH Pošta i to je najmanje što smo mogli učiniti. Imajući u vidu pritisak i molbe naših korisnika u prethodnom periodu očekujem da će značajan broj naših korisnika s radošću dočekati ovu vijest i da ćemo im olakšati preuzimanje njihovih naknada“.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti