Search

DELEGACIJA KOORDINACIJE BORAČKIH UDRUŽENJA IZ KONJICA , U POSJETI FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA OOR-a

U sjedištu Ministarstva, ministar Bukvarević održao sastanak sa delegacijom koordinacije boračkih udruženja iz Konjica.

Sarajevo, 11.12.2017.godine: Na današnjem sastanku se razgovaralo o dvije glavne teme, zapošljavanju branioca i članova njihovih porodica i podršci radu Fondacije za pružanje pravne pomoći braniocima i članovima njihovih porodica.

Pored delegacije iz Konjica, sastanku su prisustvovali i predsjednik kluba Bošnjaka pri Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Osman Čatić, savjetnik premijera general Fikret Prevljak, komandant Nezir Halilović Muderiz, te predstavnici Koordinacije boračkih udruženja ARBiH Šerif Patković, Esad Delić, Sabahudin Ramić i Almin Škrijelj.

Federalni ministar je upoznao prisutne sa projektima zapošljavanja putem boračkih zadruga i putem projekata zapošljavanja djece šehida  i poginulih boraca, koji se realizuje zajedno sa Federalnim zavodom za zapošljavanje. Još jednom je naglašeno da su projekti zapošljavanja glavni prioritet u pružanju pomoći braniocima i članovima njihovih porodica.

Kao pozitivan primjer, istaknuta je firma „Igman“ iz Konjica, koja je u 2017. godini zaposlila više od 90 članova porodica šehida i drugih boračkih kategorija. Veliku ulogu u tome je imala Jedinstvena organizacija boraca Konjic, koji su na terenu proveli aktivnosti prikupljanja podataka i predlaganja kandidata za zapošljavanje.

Pokrenuta je i inicijativa da se u Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica, definišu kaznene odredbe za one poslodavce koji ne daju prednost prilikom zapošljavanja braniocima i članovima njihovih porodica.

Također, na današnjem sastanku data je apsolutna podrška radu Fondacije za pružanje pravne pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u sistematskom rješavanju ovih pitanja i još jednom je upućen poziv svim institucijama da pomognu rad ove Fondacije.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti