Search

Delegacija Tuzlanskog kantona u posjeti ministru Bukvareviću: Nastaviti projekte zapošljavanja djece šehida i poginulih branilaca

Sarajevo, 06.12.2019. godine: U sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata održan sastanak federalnog ministra Bukvarevića i delegacije iz Tuzlanskog kantona na čelu sa kantonalnim ministrom za boračka pitanja Amirom Kulaglićem, te sa predstavnikom Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Ovom prilikom razgovarano je o nekoliko tema iz oblasti boračko-invalidske zaštite među kojima i o procesu zapošljavanja djece šehida i poginulih branilaca ali i o usklađivanju izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica sa federalnim Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Ministar Bukvarević je kazao: „Ono što smo željeli da uradimo, a nismo uspjeli, je da kroz programe zapošljavanja zbrinemo svu šehidsku djecu. Od 6.700 koliko je bilo na birou kada smo preuzeli mandat, zaposleno je njih 3.700. Dakle, 3.000 šehidske djece je ostalo na birou. I to je nešto sa čim nisam uopće zadovoljan. Mislim da je krajnje vrijeme da sve javne institucije i javne osobe koje obavljaju javni posao znaju da su nam ovu slobodu omogućili ljudi koji su dali svoje živote i najmanje što trebamo uraditi jeste da pomognemo da se ta djeca zaposle”.

Na području ovog kantona u prethodnom periodu aktivno se radilo na zapošljavanju djece šehida i poginulih branilaca, što je rezultiralo činjenicom da je zaposlen značajan broj djece iz ove kategorije ali i dalje treba intenzivirati aktivnosti po ovom pitanju. S tim u vezi u koordinaciji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje bit će nastavljeni projekti zapošljavanja djece i u narednoj godini te je upućen apel svim poslodavcima da se uključe u programe koji će biti realizirani putem kantonalne službe za zapošljavanje u Tuzli.

Također, delegacija iz Tuzle je najavila pokretanje inicijative prema Vladi Federacije i Federalnom ministarstvu da se demobilizirani branioci koji žive na području entiteta RS i Brčko Distrikta kroz izmjene federalnog Zakona obuhvate tim propisom i putem Federacije ostvare prava kao demobilizirani branioci.

Za zbrinjavanje demoobiliziranih branioca do 57 godina Vlada TK je obezbijedila dodatnih 5,5 miliona KM a kriteriji će biti naknadno definirani podzakonskim aktima Vlade i kantonalnog Ministarstva.  Na današnjem sastanku razgovarano je i o drugim otvorenim pitanjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti