Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ NA IZBORNO-IZVJEŠTAJNOJ SKUPŠTINI SAVEZA RVI FEDERACIJE BiH

Dana 27.10.2015. godine u sali Doma Oružanih snaga BiH je održana Izvještajno-izborna skupština Saveza ratnih vojnih invalida  (RVI) Federacije BiH. Skupštini je prisustvovao 131 delegat. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. Dr. Salko Bukvarević je u svom obraćanju na Skupštini  istaknuo da je resorno Ministarstvo u proteklom periodu uputilo nekoliko zahtjeva Vladi FBiH kada su u pitanju prava invalida i boraca. „Ne želim dozvoliti da se RVI ni u kom smislu ne tretiraju kao socijalna kategorija. Vi ste kategorija najzaslužnijih građana“. Ministar je dalje naglasio „da je svjestan kako je Zakon o reviziji izazvao velike probleme. Borci su do sada šest ili sedam puta prošli reviziju“. Naveo je „da će kao ministar tražiti da se revizija provede i u drugim oblastima koje uzimaju sredstva iz Budžeta“. Ministar je predložio da se formira specijalni fond za pružanje pravne pomoći borcima i da se u tom pravcu radi na formiranju zajedničke Fondacije. Osvrnuo se i na broj boračkih organizacija ( njih cca 150) te istakao realnu potrebu da se taj broj smanji. „Nećemo dozvoliti umanjenje nivoa dostignutih prava. Ističem da je to opredjeljenje i Vlade Federacije BiH, koje je definisano i u Agendi“ rekao je ministar i predložio „da Savez RVIFBiH sačini registar od cca 35.000 RVI kako bi se imao tačan uvid u podatke: ko je koliko i šta tačno dobio, a ko nije i treba dobiti“. Naglasio je da federalno Ministarstvo i Vlada FBiH na godišnjem nivou izdvoje 520 miliona KM za invalidnine i ostale potrebe, no da je ta cifra i dalje nedovoljna, jer, nažalost prema njegovim saznanjima ima RVI-ja koji jedva preživljavaju.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti