Search

Federalno ministarstvo za pitanja boraca daje punu podršku borcima povratnicima

Federalno ministarstvo za pitanja boraca daje punu podršku borcima povratnicima

Sarajevo – 12. septembar 2018.g. – Održan je sastanak federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilčkog rata Doc. dr. Salke Bukvarevića sa borcima povratnicima, odnosno predstavnicima kancelarija za pružanje pravne pomoći boračkim kategorijama iz općina Prijedor, Srebrenica, Foča, Modriča, Zvornik, Kotor Varoš i Milići.

Na sastanku je istaknuto da je  ministar Bukvarević „izbrisao entitetsku granicu“. Naime „za resorno ministarstvo je samo bitno da smo borci, da smo branili Bosnu i Hercegovinu i da smo državljani Bosne i Hercegovine i svi mi možemo aplicirati na sve transfere federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata“ – istakli su borci povratnici.

Borci povratnici su iskazali punu podršku opredjeljenosti ministra Bukvarevića u realizaciji zadataka i projekata koje provodi.

Na kraju sastanka su usaglasili sljedeće zaključke:

  1. Predstavnici boraca povratnika u manji BH entitet i predstavnici ministarstva su razmatrali aktuelnu problematiku boraca i članova njihovih porodica. Svi zajedno su iskazali podršku opredjeljenju ministarstva da svi pripadnici Oružanih snaga BiH imaju ista prava na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
  2. Da će federalno ministarstvo za pitanja boraca nastaviti pružati podršku borcima povratnicima i članovima njihovih porodica, putem kancelarija za pružanje pravne pomoći boračkim kategorijama kroz realizaciju projekata, od kojih posebno ističemo projekat zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija putem boračkih zadruga.

 

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti