Search

INTERVJU – SALKO BUKVAREVIĆ: UTVRDITI TAČAN BROJ BORACA U TEŠKOM STANJU, NJIMA TREBA POMOĆI

INTERVJU – SALKO BUKVAREVIĆ: UTVRDITI TAČAN BROJ BORACA U TEŠKOM STANJU, NJIMA TREBA POMOĆI

Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja u svjetlu najnovijih blokada boraca u Federaciji u intervjuu za Faktor je rekao kako će insistirati da se u parlamentarnu proceduru ponovo uputi Zakon o pravima demobilisanih boraca.

Naglašava kako se konačno mora utvrditi koliko je boraca u našoj zemlji u teškoj situaciji i nakon toga iznaći modus da im se pomogne. Govorio je Bukvarević i o boračkom dodatku i drugim zahtjevima boraca.

Borci u svojim zahtjevima traže borački dodatak koji bi iznosio šest KM po mjesecu provedenom u odbrani zemlje, a koji bi imali samo oni koji su vrijeme u odbrani zemlje proveli na liniji. Da li je to moguće isfinansirati?

– Danas cijeli dan su moja vrata otvorena za borce koji žele da razgovaraju, spremni smo na dijalog. To se odnosi i na borce koji su juče blokirali Federaciju. Mi smo ponudili da se u parlamentarnu proceduru ponovo uputi Zakon o pravima demobilisanih boraca koji bi ovu kategoriju definisao zakonski. U kojem je predviđeno 15 prava, među kojima i jedno pravo za naknadu borcima koji dožive 60 godina i više nemaju nikakvih primanja. Dakle, na neki način to bi bilo osnovno osiguranje za svakog borca kojeg sustigne starost ili bolest, da ima naknadu, a da ne prima ni iz jednog drugog izvora. Dakle, to je jedno od ovih 15 prava.

Možete li nam reći kojih je preostalih 14 prava?

– Ostala su u vezi s definisanjem prava na liječenje u svim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Federacije, prednost pri zapošljavanju, kaznene odredbe za one koji ne poštuju prednost pri zapošljavanju boraca. Zatim, dokup staža, uvezivanje radnog staža. Također, jedan set zakonskih rješenja koji bi se odnosio i na one koji su u radnom odnosu, povećanja dana godišnjeg odmora. I drugih prinadležnosti iz radno-pravnog zakonodavstva. Dakle, ovim bi setom dodatnih prava definisali i kategoriju demobilisanih boraca koji trenutno nemaju svoj zakon.

Da li smatrate da do blokade ne bi došlo, da je zakazana tematska sjednica Zastupničkog doma FBiH, kako su borci tražili?

– Naime, 24. januara trajala je rasprava od sedam sati u Parlamentu o informaciji o stanju boračko-invalidske zaštite. U Federalnom parlamentu su bili predstavnici i govorili, između ostalih i Drago Grbavac, Vlado Marušić, Mujo Aganović, Šerif Patković, predstavnici boračkih organizacija. Na kraju te dugotrajne rasprave imali smo prijedlog zaključaka i od pozicije i opozicije. Nažalost, nijedan od tih seta zaključaka nije dobio potrebnu većinu na Parlamentu FBiH. Trenutno u Parlamentu postoji samo jedan pisani dokument, a to je Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Dakle, treba znati način kako funkcioniše Federalni parlament za koji moraju biti pripremljeni adekvatni pisani prijedlozi koji su prošli proceduru. I to je ono što nedostaje u zahtjevu za održavanje bilo koje sjednice.

I šta činiti u narednom periodu?

– Mi iz Federalnog ministarstva smo predložili da se u narednom periodu kao prioritet stavi Nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i mislimo da mi trebamo definisati određena prava za naše saborce koji su, evo kažem, u poznijim godinama, a nemaju nikakvih prava. To bi trebala biti naša obaveza, zadaća. Mi iz Ministarstva ćemo sigurno to predlagati i tražiti da se o tome razgovara, jer mislimo da su ti naši saborci zaslužili našu pažnju. Upravo na današnjem sastanku, na kojem očekujem da dođu i predstavnici iz drugih općina i kantona i boračkih organizacija i boraca koji su protestovali ispred zgrade Vlade i koji su bili sinoć na blokadama, otvoreni smo za dijalog. Kroz dijalog trebamo definisati jasno zakonski prijedlog i uputiti ga u Parlament.

Smatrate li da je krajnje vrijeme da se konačno zna slovom i brojem koliko je boraca u teškom materijalnom stanju, kojima istinski treba pomoći?

– Apsolutno! Zbog toga i radimo kompletne analize da jasno znamo koliko je to naših saboraca koji su u stanju potrebe. Evo kažem, koje je sustigla bolest ili starost. Koji ne mogu da privređuju. Prema njima trebamo dati punu podršku i pomoć. Naravno, vodeći računa o tome da dodatno ne opteretimo privredu ili da ne dovedemo u pitanje budžet Federacije. Mislim da ima dovoljno prostora, ako jasno definišemo one koji su stvarno u potrebi. Njima itekako trebamo pomoći.

Kabinet ministra /faktor.ba

Ostale aktuelnosti