Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ I GRADONAČELNIK SKAKA DALI PUNU PODRŠKU PROJEKTIMA ZAPOŠLJAVANJA BORAČKE POPULACIJE

Ministar Bukvarević je sa predstavnicima Koordinacije boračkih organizacija koje baštine tradiciju Armije Republike BiH predstavio gradonačelniku Skaki i njegovim saradnicima projekte zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija koje podržava i realizuje Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata.

Ministar Bukvarević se zahvalio gradonačelniku Skaki što je našao vremena da razgovara o stanju boračke populacije i planovima koje Federalni ministar Salko Bukvarević želi da realizuje, a sve u cilju poboljšanja sveukupnog statusa boračkih kategorija. Poseban akcenat je dat na zapošljavanju i pomoći pri zapošljavanju boračkih kategorija.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodikačkog rata već treću godinu realizuje projekat boračkog zadrugarstva.

“Ovaj projekat se pokazao kao veoma uspješan i već daje vidne rezultate, te smo tim povodom došli da uspostavimo saradnju sa gradskom upravom Sarajeva, na realizaciji planiranog Sajma boračkih zadruga, koji se planira realizovati u augustu mjesecu tekuće godine. Naš prijedlog je da gradonačelnik Sarajeva i gradonačelnik Istanbula budu pokrovitelji prvog Sajma boračkih zadruga”, istakao je ministar Bukvarević.

Predstavnici boračkih organizacija, udruženja i saveza su upoznali gradonačelnika sa ciljevima boračkog zadrugarstva, odnosno da je cilj zapošljavanje teško zapošljivih kategorija i rehabilitacija istih i također su upoznali gradonačelnika da je oformljen borački zadružni savez, koji će biti nosilac udruženog djelovanja boračkih zadruga i najavljenog Sajma boračkog zadrugarstva u Sarajevu.

Na Sajmu će biti predstavljeno 60 boračkih zadruga iz BiH i određeni broj privrednih subjekata iz Turske, sa kojima bi naše zadruge uspostavile saradnju i ostvarili mogućnost plasmana BH proizvoda na tursko tržište.

Imate podršku za ovaj projekat, grad Sarajevo i ja kao gradonačelnik dajemo punu podršku za Sajam boračkog zadrugarstva, uz napomenu da je potrebno uspostaviti tehničko tijelo, između Grada i Zadrušnog Saveza, koje će koordinirati sve aktivnosti na pripremi i realizaciji Prvog Sajma boračkih zadruga, istakao je gradonačelnik Skaka.

Gradonačelnik Skaka podržava i druge projekte zapošljavanja boračke populacije, a posebno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, te je zatražio od Organizacije porodica šehida i poginulih boraca da hitno dostave imena dvoje šehidske djece, kojima će biti omogućena odrada pripravničkog staža u gradskoj upravi Grada Sarajeva.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti