Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ NA SASTANKU SA PREMIJEROM KANTONA SARAJEVO ADEMOM ZOLJ

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, danas je u sjedištu Vlade Kantona Sarajevo u Sarajevu, održao sastanak sa  premijerom Vlade Kantona Sarajevo Ademom Zolj , ministrom za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo Muharemom Fišo i direktorom Fonda Memorijala Suadom Zijadić.

Kao predsjednik Organizacionog odbora Manifestacije „Odbrana BiH – Igman 2018“, ministar Bukvarević je sa prisutnima, koji su ujedno i podpredsjednici Organizacionog odbora, između ostalih aktivnosti, održao sastanak Izvršnog odbora manifestacije.

Utvrđen je ovogodišnji budžet manifestacije „Odbrana BiH – Igman 2018“, i potvrđeno opredjeljenje da se ova manifestacija podigne na viši nivo. Bosanski šehidi i branioci zaslužuju manifestaciju na kojoj će im prije svega biti odana počast i na kojoj će se okupiti veterani koji će kroz defile evocirati uspomene na odbranu Bosne i Hercegovine.

Nakon sastanka Izvršnog odbora, ministar Bukvarević se zahvalio premijeru i Vladi Kantona Sarajevo na podršci braniocima Bosne i Hercegovine, a putem pomoći Fondacijama za pružanje pravne pomoći, braniocima koji su u stanju potrebe za pravnu pomoć.

Ministar Bukvarević je iskoristio priliku da sa sagovornicima razgovara i o zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca. Još jednom je naglasio zakonsku i moralnu obavezu da svi skupa učinimo napor, da damo djeci šehida i poginulih boraca prednost prilikom zapošljavanja.

Premijer Vlade Kantona Sarajevo Adem Zolj i resorni kantonalni ministar Muharem Fišo  su iskazali zadovoljstvo što je manifestacija „Odbrana BiH – Igman 2018“ dignuta na državni nivo, nivo koji i zaslužuje, te su obećali punu podršku kako manifestaciji „Odbrana BiH – Igman 2018“ tako i pravnoj pomoći braniocima i pomoći pri zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti