Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ S PREDSTAVNICIMA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA

Sarajevo, 8.5.2018.godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarevć razgovarao je danas u sjedištu ovog ministarstva s predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda o toku, statusu i stadiju revizije prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i o pitanjima reforme izdvajanja za boračku populaciju.

Ministar je upoznao predstavnike MMF-a sa opredjeljenjem ovog ministarstva i Vlade Federacije BiH  da se dostignuti obim sredstava na poziciji FMBI neće umanjivati u narednih pet godina i da će sredstva koja ostanu neutrošena  biti preraspoređena za rješavanje statusnih pitanja boračkih kategorija.

Bukvarević je istakao da na nivou Federacije BiH postoje četiri zakona o pravima branilaca i deset zakona na nivou kantona. Napomenuo je da je Zakon o pravima demobilisanih boraca stavljen van snage 2010. godine, te da je Nacrt novog zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica u parlamentarnoj proceduri i da se nada da će stupiti na snagu 1.1.2019.godine.

Ministar je iznio podatke da je do 31.3.2018. godine, pregledano 138.865 od 141.055 predmeta predviđenih za pregled i iz prava izvedeno 6.620 korisnika, a prava su umanjena za 7.577 korisnika. Za pregled je ostalo još 2.190 predmeta.

Planirano je da prva faza revizije bude završena u septembru 2018. godine, a druga faza polovinom naredne godine. U trećoj fazi revizije, do sada je pregledano 41.467 predmeta i uglavnom je riječ o ličnim invalidninama.

Bukvarević je također napomenuo da je izvršenje Budžeta na poziciji naknada za lične i porodične invalidnine 97,07 posto, a da se analizom prvog kvartala 2018. godinu procjenjuje da će ovo ministartvo biti u mogućnosti ispoštovati sve svoje obaveze za ovu godinu.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti