Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA DELEGACIJOM SAVEZA SLIJEPIH BORACA ZENIČKO –DOBOJSKOG KANTONA

Dana 02.11.2015. godine federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr.Salko Bukvarević primio je delegaciju Saveza slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona u kojoj su između ostalih bili Ferid Osmić-predsjednik udruženja,  Adnan Bašić i Ramo Muratović.

Tokom razgovora sa ministrom Bukvarevićem predstavnici Saveza slijepih boraca su iznijeli prijedloge za poboljšanje položaja ove kategorije RVI 100% I grupe posebno u djelu dostupnosti literatute i medija. Ministar je predstavnike Saveza upoznao sa predstojećim programskim zadacima ministarstva. Razgovaralo se i o projektima sa kojima Savez slijepih namjerava aplicirati za sredstva u narednoj budžetskoj godini.

 

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti